ELK KIND BEREIKT DE TOP!Basisschool Groenheuvel onderschrijft het pedagogisch project van het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap waarin de maximale ontplooiingskansen van elk kind centraal staan. (Klik hier .)

Basisschool Groenheuvel geeft aan dit pedagogisch project een eigen accent door de Dalton aanpak.

Grondige basiskennis vinden wij heel belangrijk. Maar we voegen er drie nuttige ingrediënten aan toe. Een grote dosis zelfstandigheid: we leren de kinderen eigenmachtig oplossingen vinden. Een flinke scheut samenwerking: de kinderen zijn geen concurrenten maar leerpartners die elkaar helpen. En kilo’s verantwoordelijkheid: we leren hen zelf aansprakelijk te zijn voor het eigen leren.

De leerkracht supportert en begeleidt. Ondernemingszin, initiatief en zelfvertrouwen worden sterk aangemoedigd.

De kernopdracht van de school blijft het nastreven van de ontwikkelingsdoelen (kleuters) en het bereiken van de eindtermen (lager) bij alle kinderen maar de leerlingen nemen hun eigen leertraject meer zelf in handen.
Zij krijgen de gelegenheid om zelf in het kader van die kernopdracht taken te kiezen en te plannen, hun eigen vorderingen zelf te evalueren en – met de hulp van de leerkracht – bij te sturen, indien nodig.

Deze Dalton aanpak heeft tot do
el het onderwijs efficiënter te maken en de motivatie van de kinderen te verhogen.