Schoolreglement


Klik hier voor het schoolreglement van basisschool Groenheuvel.


In afwachting van de goedkeuring van het schoolreglement 2017 – 2018

door de Raad van Bestuur

blijft het schoolreglement 2016 – 2017 van kracht.